Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest BG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: BG Finance) z siedzibą w Gdyni, ul. Abrahama 26/5, 81-366 Gdynia, nr KRS: 0000795949, nr NIP: 586-234-70-17. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@bgfinance.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz BG Finance usługi hostingowe i IT.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nie dłużej niż 2 miesiące. Po tym okresie zostaną usunięte.
5. Może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych, jak również dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

EnglishPolish