Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych

W poprzednim artykule wskazywaliśmy na progi dokumentacyjne, których przekroczenie co do zasady wiąże się z obowiązkiem przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Niemniej, przepisy dotyczące cen transferowych wprowadzają katalog transakcji kontrolowanych, do których obowiązek ten nie znajdzie zastosowania (art. 11n ustawy o CIT/ art. 23z ustawy o PIT). Wskazać należy, iż najczęściej stosowanym w praktyce wyjątkiem […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish