Czy piwo bezalkoholowe podlega podatkowi akcyzowemu?

Zgodnie z ustawą akcyzową (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2020.722 t.j. ze zm. – dalej jako ustawa) produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest nie tylko wytwarzanie, ale i przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Produkcja piwa powinna odbywać się w składzie podatkowym, z wyjątkiem produkcji z wykorzystaniem instytucji przedpłaty akcyzy, […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish