Czy podmiot, który nie jest już czynnym podatnikiem VAT może wystawić korektę faktury?

Odpowiedź na powyższe pytanie udzielił w niedawnym wyroku z 27 kwietnia 2021 r. NSA (sygn. akt I FSK 554/18). Sąd ten jednoznacznie wskazał, że podmiot taki nie może wystawić faktury korygującej pierwotne rozliczenia, kiedy jeszcze był czynnym podatnikiem. Głównym motywem NSA, który zdecydował o treści wyroku, jest argument, iż przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do naruszenia […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish