Wydatki związane z nabyciem i eksploatacją samochodu a pełne odliczenie VAT

Przedsiębiorca jednoosobowy, niezatrudniający pracowników, mieszkający w domu, który jest jednocześnie siedzibą jego firmy, także może odliczyć 100% VAT- nawet, gdy parkuje pod domem samochód firmowy. Takie korzystne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 20.04.2021 r. (I FSK 666/18). W sprawie tej mowa jest o podatniku prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który nie zatrudnia pracowników i […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish