Korzystanie ze znaku towarowego a przychód podatkowy

Organy podatkowe co do zasady stoją na stanowisku, że podatnik, otrzymując prawo do nieodpłatnego używania znaku towarowego / logo, uzyskuje realne świadczenie na gruncie przepisów dotyczących podatku dochodowego. Warto zauważyć, że wartość przychodu należy określić na podstawie cen rynkowych podobnego znaku towarowego „z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish