Podatek od nieruchomości w dobie COVID-19

Tarcza 6.0 daje upoważnienie organom gminy do zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów związanych z działalnością gospodarczą, która to ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Ta sama zasada funkcjonuje w stosunku do odroczenia płatności rat przedmiotowego podatku. Co ważne, w tarczy 1.0. pojawiły się już stosowne przepisy, które umożliwiały zwolnienie z poboru podatku za część 2020 […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish