Komercyjne zbycie nieruchomości a podatek VAT

Transakcja dotycząca sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części pozostaje poza zakresem regulacji ustawy o VAT. Co prawda, ustawa o VAT nie odnosi się do pojęcia przedsiębiorstwa, lecz dla oceny przedmiotu dostawy pomocne w tym kontekście jest posługiwanie się per analogia zdefiniowanym w przepisach vatowskich terminem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także definicją przedsiębiorstwa uregulowaną w kodeksie […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish