Zaliczka na poczet zysku dla komplementariusza a implikacje podatkowe

Od 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte zakresem ustawy o CIT, przez co utraciły swoją transparentność podatkową. Podatek dochodowy (CIT) jest rozliczany także przez spółkę, a nie tak jak dotychczas jedynie przez wspólników, co prowadzi do podwójnego opodatkowania dochodów im wypłacanych. Zmiany wpłynęły niekorzystnie przede wszystkim na wspólników posiadających status komandytariusza. Co prawda, ustawa przewiduje […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish