Stawka VAT 0% w eksporcie towarów a dane w komunikacie IE-599

Dla zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów istotne znaczenie ma potwierdzenie materialnoprawnych przesłanek dla uznania danej transakcji za eksport a nie spełnienie formalnych przesłanek w zakresie zawartości dokumentów celnych. Takie stanowisko – korzystne dla podatników – przedstawił w wyroku z dnia 23 lutego 2021 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 1459/20). Istota sprawy. […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish