Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Objęcie spółki komandytowej reżimem ustawy o CIT, niewątpliwie można ocenić jako jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian, z którą przyjdzie mierzyć się podatnikom w 2021 r. Spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego, reprezentowaną przez komplementariusza, który odpowiada za jej zobowiązania swoim majątkiem, podczas gdy komandytariusz – wyłącznie do wysokości sumy komandytowej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish