Korzystanie ze służbowego auta do celów prywatnych przez ,,nie etatowców”

Informujemy, że pojawiają się praktyczne problemy dotyczące korzystania ze służbowego auta do celów prywatnych przez członków zarządu, menedżerów, zleceniobiorców, osób współpracujących na podstawie umowy o dzieło. Podkreślenia wymaga, że interpretacja ogólna Ministra Finansów, z dnia 11 września 2020 r., DD3.8201.1.2020 dotyczy wyłącznie, zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Tym samym, nie reguluje […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish