Precedensowe rozstrzygnięcie w kontekście zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego

Należy wskazać, iż co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Niemniej, Ordynacja podatkowa przewiduje instytucję ,,zawieszenia” biegu terminu przedawnienia, która to występuje w przypadku ziszczenia się określonych przesłanek wskazanych w ustawie. Jedną z tych przesłanek, wzbudzająca wiele kontrowersji, jest sytuacja, […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish