Split payment możliwy także w przypadku cash-poolingu

Pool lider może realizować płatności w ramach mechanizmu split payment w imieniu i z konta bankowego uczestnika systemu cash pool. Natomiast uczestnik może w takiej sytuacji korzystać z dobrodziejstw związanych z mechanizmem podzielonej płatności- tak brzmi teza wyroku WSA w Warszawie z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2424/19. Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish