CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Dnia 13 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako ,,ustawa”), na mocy której utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako ,,Rejestr BR”). Rejestr jest jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze BR udostępniane są nieodpłatnie za […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish