Karty paliwowe a prawo do odliczenia podatku VAT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 maja 2019 r.o sygn. akt C-235/18 wprowadził sporą niepewność wśród firm emitujących karty paliwowe a także ich klientów, którzy są użytkownikami takich kart. TSUE orzekł bowiem, że podmiotom tym te nie przysługuje prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie paliwa, w sytuacji, gdy emitent refakturuje paliwo na korzystającego […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish