Raportowanie schematów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 roku na podstawie ustawy nowelizującej wprowadzono do polskich przepisów obowiązek w zakresie informowania Szefa KAS o tzw. schematach podatkowych (z ang. Mandatory Disclosure Rules- dalej również jako „MDR”). Nowo wprowadzone do polskiego systemu prawnego przepisy o MDR dotyczą w szczególności: określenia organu podatkowego, do którego będą kierowane informacje, określenia definicji schematu […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish