Odsetki za zwłokę jako przychody z innych źródeł

W ostatnich latach liczne wątpliwości po stronie podatników wzbudzała kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów otrzymanych odsetek za opóźnienia, gdyż kwalifikacja ta nie pozostaje bez wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem (obecnie pozostającym w mniejszości), odsetki za nieterminową zapłatę należało zaliczać do tego samego źródła przychodów co należność główna. Co za tym idzie, […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish