Postanowienie o przedłużenie zwrotu VAT – korzystny wyrok dla podatnika

Postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu podatku VAT musi być doręczone podatnikowi przed upływem ustawowego terminu przewidzianego dla załatwienia danej sprawy. W przeciwnym razie nastąpi skutek prawny w postaci obowiązku dokonania zwrotu różnicy podatku VAT, chyba że organ określi ją w innej wysokości. Takie stanowisko zajął WSA w Łodzi w wyroku z dnia 14 sierpnia […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish