Zakres podmiotowy regulacji o STIR

STIR czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej jest nowym narzędziem jakim będzie dysponowała administracja skarbowa. Zasadniczym celem nowej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań prawnych mających umożliwić skuteczne przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego -w głównej mierze banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych, w szczególności wyłudzenia podatku od towarów i usług. Główną osią przedmiotowych regulacji jest nowo dodany […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish