Split payment – korzyści

Z dniem 01.07.2018 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zupełnie nowy sposób rozliczeń w podatku VAT. Mianowicie mowa tu o mechanizmie podzielonej płatności -inaczej zwana jako split payment. Model podzielonej płatności polega na automatycznym podziale płatności za daną fakturę na dwa strumienie tj. kwotę netto i kwotę VAT. Ta pierwsza miałaby trafiać od razu na rachunek […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish