Zbliżamy się do RODO

Przypominamy! 25 maja 2018 zacznie obowiązywać rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe regulacje powinny zainteresować każdego, kto gromadzi i przetwarza dane dotyczące osób fizycznych. Danymi osobowymi są przede wszystkim informacje, dzięki którym można określić tożsamość danej osoby fizycznej. W związku z powyższym, nawet w przypadku gromadzenia maili, może zajść potrzeba zmiany klauzul i […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish