Jednorazowy odpis podatkowy- zmiana limitu

Od 1 stycznia 2018 roku ma ulec zmianie brzmienie m. in. art. 22d  ustawy o PIT oraz analogicznie art. 16d ustawy o CIT w zakresie wartości jednorazowego odpisu w koszty nabywanych w ramach prowadzonej działalności składników majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wskazanych w ustawie składników majątku, których wartość […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish