Zatrudnienie na umowę o pracę jedynego członka zarządu będącego zarazem jedynym udziałowcem spółki z o.o.

W sytuacji, gdy jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest także jej jedynym członkiem zarządu, to co do zasady nie może go  łączyć ze spółką stosunek pracowniczy. Mianowicie zawarte  w ten sposób umowy o pracę pozbawione są kluczowych elementów konstrukcyjnych istotnych z perspektywy tego rodzaju stosunków prawnych. Podstawa prawna Zgodnie z art. 22 K.p. przez nawiązanie […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish