Zmiana procedury zaskarżania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Na wstępie należy wskazać, że podmiot, który ubiegał się o wydanie interpretacji, nie zgadza się ze stanowiskiem w niej wyrażonym, może złożyć skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dniu 1 czerwca 2017 roku  weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wprowadza ona m. in. zmiany w zakresie procedury zaskarżania indywidulanych […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish