Nowelizacja w zakresie odpowiedzialności solidarnej na gruncie podatku od nieruchomości

Dnia 14 lipca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ograniczająca zasadę odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli/posiadaczy nieruchomości. Zasady odpowiedzialności solidarnej przed nowelizacją W obowiązującym uprzednio stanie prawnym ustawa nie rozstrzygała o zasadach odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli/posiadaczy, jeżeli jeden lub kilku z nich było zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlegało temu […]

Zobacz również

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

Pomoc Ukrainie w ujęciu podatkowym

W ostatnich dniach tematem numer jeden jest materialna i niematerialna pomoc walczącym o

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Prokurenci jednak objęci składką zdrowotną?

Powodem zamieszania jest dodany od stycznia 2022 r. do ustawy o świadczeniach opieki

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Kto powinien uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Szanowni Państwo, Ponownie przypominamy o konieczności zainteresowania się  wpisem do rejestru działalności na

EnglishPolish